Bewonersraad Tiel / Buren
Van en voor huurders van KleurrijkWonen

Over de Bewonersraad Tiel / Buren

De Bewonersraad Tiel/Buren is een onafhankelijk stichting van en voor de huurders van KleurrijkWonen.

De Bewonersraad Tiel/Buren zet zich in voor eerlijke belangenbehartigen voor de huurders van KleurrijkWonen.

  • Wonen en woonomgeving
  • Ondersteuning en advisering huurders
  • Regelmatig overleg met KleurrijkWonen
  • Het waarborgen rechten van de huurders in Tiel en Buren
  • Het bevorderen van de leefbaarheid in de directe omgeving door gezamenlijk overleg en aanpak met huurders.
  • Het geven van voorlichting, advies en ondersteuning aan huurders.

De Bewonersraad Tiel / Buren praat en denkt mee met KleurrijkWonen over uitbreiding, sloop, nieuwe wetgeving. De Bewonersraad Tiel / Buren is als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Woonbond, indien nodig maken wij gebruik van hun diensten.

Kortom wij zijn er voor om U te helpen als er vragen of problemen zijn.

Klachten op toepassing van reparatie e.d. kunnen doorgegeven worden aan KleurrijkWonen

De Bewonersraad Tiel / Buren heeft samen met U invloed en wordt er door KleurrijkWonen naar U en ons geluisterd.