Notulen Jaarvergadering 23-04-2019:  

https://www.bewonersraadtiel-buren.nl/site/assets/files/1153/notulen_jaarvergadering_23-04-2019.pdf
 

Jaarverslag periode 2019 - 2021 (i.v.m. de coronasituatie is er sprake van een tweejarig verslag i.p.v. een jaarverslag):

https://www.bewonersraadtiel-buren.nl/site/assets/files/1153/verslag_werkzaamheden_2019-2021.pdf 
 

Introductie Kandidaat Bestuurslid Conny van Lier:
3__introductie_kandidaat_bestuurslid_conny_van_lier.pdf (bewonersraadtiel-buren.nl)  


Introductie Kandidaat Ton Versluis:
4__introductie_kandidaat_bestuurslid_ton_versluis.pdf (bewonersraadtiel-buren.nl)