Huurdersvergadering 23 april 2019

Op dinsdag 23 april heeft de Bewonersraad de jaarlijkse huurdersvergadering gehouden, jammer dat de opkomst minder was dan de voorgaande jaren, ondanks de opkomst was het een geslaagde avond.
Na een kopje koffie en een plak cake, opende de voorzitter dhr. Gerard Kleinpolehuis de vergadering, na het vaststellen van de notulen, kreeg dhr. Jaap van Leeuwen het woord.
Jaap van Leeuwen is consulent Energiebesparing en Duurzaamheid, van de Nederlandse Woonbond en hij heeft op deze avond een ieder verteld over Duurzaamheid in de toekomst en wat dit voor ons als huurder kan betekenen.
Na afloop kreeg Jaap een leuke attentie uitgereikt, na de pauze werd de rest van de agenda besproken, twee nieuwe leden werden voor gesteld en de wiseling in het bestuur bekend gemaakt.
Dhr. Gerard Klein Poelhuis besprak het jaarverslag 2018 en mevr. Lien de Groot besprak het financieelverslag.Tijdens de rondvraag kwamen er nog enkele vragen naar voren, deze zijn genoteerd en worden aan KleurrijkWonen doorgegeven en gevraagd om antwoord.
Na afloop kreeg iedereen nog een leuke attentie.
De avond was goed verzorgd, mede door de medewerkster van Wijkcentrum Westroijen.

Jaarverslag 2018

Financieelverslag 2018

Presentatie Duurzaamheid 


 

Huurdersvergadering 3 april 2018

Op dinsdag 3 april hebben we weer onze jaarlijkse huurdersvergadering gehouden.Bij binnenkomst kreeg iedereen een kopje koffie met een plak cake. Er waren ongeveer 30 bewoners aanwezig.
Om 19.30 uur opende de voorzitter mevr. Hennie Groenesteijn de vergadering en gaf hierna eerst het woord aan Ingrid en Annegien van Buurtbemiddeling.
We kregen een goede uitleg wat Buurtbemiddeling zoal doet voor bewoners die problemen met elkaar hebben, hieronder een kleine uitleg.

Eerste hulp bij burenruzies

Ergert u zich aan de blaffende honden bij de buren, harde muziek of gillende kinderen? Heeft u gezegd er last van te hebben, maar er verandert niks?

Bij ons kunt u altijd terecht met uw vragen over overlast, bonje of ruzie met de buren. Buurtbemiddeling is gratis, vertrouwelijk, onafhankelijk en neutraal. Wij zijn er voor alle huurders van KleurrijkWonen en ook voor mensen met een koopwoning. Telefoonnummer: 0345-515227 of mail naar buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl voor vrijblijvend informatie en/of advies. Meer informatie is te vinden op: www.elkwelzijn.nl/buurtbemiddeling of www.problemenmetjeburen.nl.

Na afloop kregen Ingrid en Annegien beide een leuke attentie.

Na nog een keer een kopje koffie nam mevr. Hennie van Groenesteijnde agenda door, tijdens de rondvraag kwamen er bewoners met vooral vragen over de service die KleurrijkWonen geeft bij reparatie e.d. hier was men niet over te spreken, nog andere punten kwamen naar voren, in de notulen die later uitgegeven word is dit terug te zien.
De avond is verder goed verlopen, mede door de medewerkers van Wijkcentrum Westroijen.

Jaarverslag 2017

Notulen 3 april 2018

 

 

 

 

 

 

 


Huurdersvergadering 21 februari 2017

Dinsdag 21 februari 2017 is weer de jaarlijkse huurdersvergadering geweest, locatie Wijkcentrum Westroijen, het was een geslaagde avond met ongeveer 50 aanwezige huurders.
Nadat eerst iedereen een kopje koffie of thee had gekregen werd de vergadering geopend.
Siomone Bovenhorst, woonconsulent sprak deze avond over actuele zaken en ingrijpende veranderingen in de huurderswereld!
Na afloop kreeg Simone Bovenhorst een leuke attentie van de voorzitter Hennie Groenesteijn.
Na nog een extra kopje koffie, nam Hennie Groenesteijn de agenda door. Na de rondvraag waar verschillende vragen werden gesteld en beantwoord, sloot Hennie Groenesteijn de vergadering.
Het was een geslaagde avond, mede door de goede zorg van Anneke de Bie en de perfecte locatie.

Notulen 21 februari 2017

Jaarverslag bewonersraad 2016


Het bestuur van de   BEWONERSRAAD TIEL / BUREN   nodigt U graag uit voor de jaarlijkse huurdersvergadering.

Op Dinsdag 21 februari 2017  
Aanvang 19.30 uur einde ca. 21.15 uur     (zaal open 19.15 uur de koffie staat klaar)
Predikbroedersweg 14,  4003 AL  Tiel.

DE BEWONERSRAAD TIEL / BUREN  behartigt in deze gemeenten de belangen van de huurders van de stichting Kleurrijk Wonen. Op deze avond willen wij verantwoording afleggen en U informeren over onze werkzaamheden in het afgelopen jaar. Vanzelfsprekend willen wij graag op deze avond met U van gedachten wisselen over zaken die De Bewonersraad Tiel / Buren volgens U zou moeten behandelen in haar overleggen met Kleurrijk Wonen.
Wij zijn nog opzoek naar mensen die plaats willen nemen in het bestuur
belangstellende willen wij op deze avond graag hier over informeren.
Als gastspreker is op deze avond aanwezig Simone Bovenhorst.
Zij is woonconsulent van de Nederlandse Woonbond en zal op deze avond U bijpraten over actuele zaken en ingrijpende veranderingen in de huurderswereld!

Agenda.

1 Opening.
2 Gastspreker Simone Bovenhorst.
3 Jaarverslag en financieel jaarverslag.
4 Kandidaatstelling nieuwe bestuursleden.
5 Benoeming bestuursleden.
6 Ingekomen stukken.
7 Rondvraag.
8 Sluiting.